Hava PerdesiHava Perdesi Sık Sorulan SorularHava Perdesi Forum

Hava Perdesi Kategorileri

Hava Perdesi Hakkında Sık Sorulanlar:

HAVA PERDESİ NEDİR ?

Hava Perdesi ; İnce Uzun ve Yuksek hızlı hava akımı sağlayacak şekilde imal edilmiş ürünlerdir.

Hava perdesi, iç ortamda bulunan ısıtılmış veya soğutulmuş (yani şartlandırılmış) havanın kalitesini muhafaza ederek, dış ortamda bulunan olumsuz havanın (sıcak-soğuk-kirli hava-nem-toz-sinek) iç ortama girmesini (Montaj şekline göre yatay veya dikey hava akımı ile ) belirli hızda hava üfleyerek perdeleme yaparak engelleyen cihazlardır.

HAVA PERDESİ KULLANIM AMACI NEDİR?

Hava perdesi kullanım amacı; iç ortamda bulunan ısıtılmış veya soğutulmuş havayı muhafaza ederek enerji tasarrufu sağlamak, dış ortamdan gelecek soğuk veya sıcak, tozlu, kirli havanın, haşeratların girmesini önlemeye yonelik verimli şekilde çalışarak gorunmez bir kapı göre yapmaktır. Hava perdesi her iki bölümü birbirinden yalıtmak suretiyle böler .İki ortam arasındaki izalasyonu ortam ve mevsim şartlarına göre maksimum duzeyde sağlar.Bu sayede hem kapalı bir kapı görevi görür,hemde kapalı bir kapının yaratmış olduğu ( müşteri-giriş-çıkış vb) sorunları ortadan kaldırır.

HAVA PERDESİ NERELERDE KULLANILIR?

•Farklı ısı ortamlarının yaratılması istenilen durumlarda
•Isı izalasyonu veya Muhafazasının zorunlu olduğu hallerde
•Çalışma ortamı konfor şartlarının muhafazasında
•Çalışma ortamları nın ,hijyenik yaşam alanları olarak korunmasında
•Enerji tasarrufu ve Müşteri sirkülasyonun maksimum duzeyde sağlanılmasının istediği durumlarda.

Hava perdeleri; Oteller, Mağazalar, Hastaneler, Marketler, Restaurantlar, Kafeler, Pasaj içi kapı-açıklıklar, Sağlık merkezleri, Alışveriş merkezleri, Havaalanları, Kuyumcular, Eczaneler, Soğuk odalar v.b. İşyerlerinde kullanılabilir.

HAVA PERDESİ VERİMLİLİĞİ

Hava perdesinin verimliliğini artıran en önemli faktorler :
•Kapı açıklığının korunma kalitesi –havanın tüm açıklığı kapsaması
•Kapı-Mahal-Kullanım amacı –İç ve Dış ortam şartlarına göre Uygun cihazın seçilmesi.
•Doğru Kurulum ve Montajın yapılması
•Açıklık veya Seçilen kapıda Hava perdesinin hava akışı ; Kendi başına Tabii sirkülasyonun olduğu ortalmlarda
•Isı ve nem kaybını önleyen bir kapı görevi görmesi açısından önemlidir.Bunun içinde yer seviyesindeki hava akışı 1,5 – 2,0 m/s den az olmamalıdır.

HAVA PERDESİ GÜVENLİĞİ

Hava perdelerinde , özellikle Elektrikli ısıtıcılı hava perdesi tiplerinde Dünya Standartlarının gerekliliği olan ek guvenlik tedbirleri alınmalıdır.

Donanım ve Kabloloma CE ve İlgili Direktiflerinin gerekliliği olan İnsan ve Çevre Sağlığını ön planda tutan norm ve özellikleri taşımalıdır.

EN-60335 / EN 60335-2-30 / LVD / EMC 89/336 Elektromanyetik uyumluluk direktiflerine göre üretilmelidir.

Her ürünün ; imalat aşamasından tek-tek devreler ve imnalat aşamasından sonra butun sistem olarak test edildikten sonra kolilenmesi ve son kullanıcıya kadar ulaştırılması gerekmektedir.

Kurulum – Montaj ve Devreye alma işlemlerinin Yetkili Servis ve Kurumlarca yapılmasının sağlanması ve takibinin yapılması insana ve çevreye olan sorumlulukların bir gereği olarak görülmeli – sağlanması yerine getirilmesi gerekmektedir.

Hava Perdesi Tipleri Resim ve özellikler için soldaki linke tıklayın.

A- Kullanım amacına göre Hava Perdeleri

Hava perdeleri, kullanma amacına göre, ticari, endüstriyel ve soğuk oda tipleri olmak üzere 3 genel grupta toplanabilir.

A.1- Ticari amaçlı hava perdeleri

mağazalar, oteller, restaurantlar, bankalar, marketler, hastaneler gibi, müşteri giriş çıkışlarının yoğun olduğu yerlerde kullanılır. Kapı yüksekliğine göre 2 m, 2,3 m ve 2,9 m asma yüksekliği olan tipleri vardır. Genişlikleri, kapı genişliğine göre değişebilir.

A.2- Endüstriyel amaçlı hava perdeleri

kapı yüksekliği 6 m’ye kadar olan fabrika, garaj, spor salonları gibi mahallerde kullanılır. Kapı yüksekliği 4 m’ye kadar olanlarda modüler tipler, 4 m. İle 6 m. arasında olanlarda özel tip endüstriyel hava perdeleri kullanılır.

A.3- Soğuk oda hava perdeleri

soğuk oda, soğuk depo kapılarında kullanılarak, malzeme giriş çıkışı esnasındaki büyük enerji kaybını önlediği gibi, soğuk oda şartlarının değişmemesini de sağlar. Avrupa nın birçok ülkesinde, gıda malzemesinin soğuk odaya transferi esnasında hiçbir yerer değmemesi zorunlu olduğundan, parçalı PVC perdelerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Bu yüzden soğuk oda girişlerinde hava perdesi yaygın olarak kullanılmakta, bu sayede hijyen kuralları sağlandığı gibi, PVC perdeye oranla daha iyi bir enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

B- Montaj Şekline Göre Hava Perdeleri

B.1- Hava Perdesi Kapı üstü modelleri :

En yaygın kullanımı olan ve en verimli çalışan modellerdir. En fazla hava akışı kapının üst kısmında olduğundan, kapı üstünden yapılan üfleme, hava akışı ile birlikte oluşan enerji kaybını daha kolay önleyecektir.

B.2- Düşey hava perdeleri:

Kapı üzerine montajın mümkün olmadığı hallerde veya mimari açıdan tercih edildiğinde, kapının yanına, dik olarak hava perdesi monte edilebilir. Bu durumda, hava perdesinin yüksekliği (uzunluğu), kapı yüksekliği kadar olacaktır. Kapı genişliğine bağlı olarak, hava perdesi kapının bir yanında veya iki yanında olabilir.

B.3- Gizli tavan tipi Hava Perdesi:

Bina girişinde asma tavan varsa hava perdesinin görünür olması istenmiyorsa, gizli tavan tipleri kullanılabilir. Asma tavan içine monte edilen hava perdesinin sadece menfezi görünür. Üfleme ve emme kanatçıkları, aynı menfez üzerinde, farklı açılarda olmalıdır.

C- Isıtma Enerjisine Göre Hava Perdeleri

Hava perdeleri, Türkiye’nin iklim koşullarında genel olarak ısıtıcılı kullanılmaktadır. Ancak, sadece yaz şartlarında kullanılan güney bölgelerinde ortam havalı tiplerde kullanılabilir. Soğutma kapasitesinin yeterli olmadığı bazı mahallerde, soğutma sistemine takviye olması amacıyla, hava perdesinden yazın soğutucu akışkan geçmesi istenebilir. Bu durumda, yoğuşma tavalı özel cihaz sipariş etmek gerekir. Esasen soğutma kapasitesi fan-coiller veya hava kanallarıyla sağlandığından, hava perdesinden ilave bir soğutma beklenmez ancak yetersizlikler karşılaşıldığında, hava perdesiyle bu ilaveyi sağlamak mümkündür. Bu özel durum dışında, hava perdelerinin aşağıdaki ısıtıcı tiplerine göre de sınıflandırmak mümkündür.

C.1- Ortam havalı hava perdeleri.
C.2- Elektrik ısıtıcılı hava perdeleri.
C.3- Su ve buhar serpantinli hava perdeleri

Olefini Hava Perdeleri Modellerini görmek için tıklayınız.
Hava Perdesi Satış ve Danışma için tıklayınız.

HER HAVA ÜFLEYEN CİHAZ HAVA PERDESİ DEĞİLDİR

OLEFINI Hava Perdelerimizde, OLEFINI tarafından üretilen ÇAPRAZ ESİNTİ FAN PERVANELERİ kullanılmaktadır. Hava Perdesi için özel üretilmiş perdeleme yeteneği güçlü çapraz esinti fanlardan oluşan OLEFINI Hava Perdesinin kullanıldığı mekanlarda; iç ortamda bulunan ısıtılmış veya soğutulmuş (yani şartlandırılmış) havanın kalitesi muhafaza edilerek, dış ortamda bulunan olumsuz hava şartlarının (sıcak-soğuk-kirli hava-nem-toz-sinek) iç ortama girmesi engellenir.

Örneğin, yaz mevsiminde konfor şartlarını sağlamak için iç ortam soğutulmaktadır. İçerideki soğuk havanın kapı açıkken muhafaza edilmesi, hava perdesi ile sağlanır.

Olefini Hava Perdesi kullanılması durumunda; özel üretilmiş çapraz esintili fan pervaneleri ve özel kanat açıları sayeside taranan hava akımı, iç ortamda bulunan soğutulmuş havanın içeride kalmasını, dışarıda bulunan olumsuz havanın da içeri girmesini engeller. Bu sayede soğutulmuş hava, kapı açıkken bile muhafaza edilir ve iç ortam istenilen ısı derecesine hızla ulaşır. İç ortamın istenilen ısı derecesine hızla ulaşmasının avantajı, soğutma cihazının devreden çıkarak enerji tasarrufunun sağlanması ve cihazın ömrünün uzamasıdır.

Standart veya değişik amaçlar için üretilmiş fan pervanelerinden imal edilen Hava Perdeleri de (plastik-metal) piyasada bulunmaktadır. Bu cihazlar hava üflemekte fakat perdeleme yapamamaktadır. Taranmış hava akımı üretemedikleri için, iç ortamda soğutulmuş havanın dışarı çıkmasına ve dışarından ise olumsuz havanın içeri girmesine sebep olur. Böylece iç ortamda istenilen ısı derecesi yakalanamadığı gibi ısı derecesi yükselir ve soğutma cihazı sürekli çalışır. Bu da soğutma cihazının ömrünün azalması ve daha fazla enerji tüketimi demektir.

Deneyimlerimiz, uygulamalarımız ve başarılarımız gösteriyor ki, HER HAVA ÜFLEYEN CİHAZ HAVA PERDESİ DEĞİLDİR.